Advertenties

Je kunt ook adverteren in het clubblad! Interesse? Stuur een e-mail naar clubblad@ierdie.net.

FokkersOverige adverteerdersEenmalige advertentie
1 pagina€ 164,-€ 250,-€ 150,-
1/2 pagina€ 82,-€ 140,-€ 75,-
1/4 pagina€ 41,-€ 75,-€ 45,-