Canine Genome Sequencing Project

Wij zijn op zoek naar het gen dat botkanker veroorzaakt bij de Ierse Wolfshond. Waarom? Om dragers te kunnen testen en een betere behandeling tegen botkanker te kunnen ontwikkelen voor hond en mens.

Het “Canine Genome Sequencing Project” (project voor gen-determinatie van de hond), dat zetelt in Boston, USA, in het “Broad Institute” aan de Harvard en MIT universiteit, heeft onlangs het vastleggen van de genen van de hond afgerond. Met hulp van de AKC Canine Health Foundation gebruiken wij nu deze belangrijke nieuwe bron om de genen te vinden die verantwoordelijk zijn voor hondenziekten zoals botkanker (osteosarcoma). Dit is een groot internationaal project dat al onderzoeksgelden en wetenschappers tot zijn beschikking heeft om dit onderzoek uit te voeren.

Deze (botkanker) afschuwelijke vorm van kanker is een belangrijk gezondheidsrisico bij de Ierse Wolfshond. Wij zoeken naar onderdelen van het genpatroon die verschillen bij gezonde honden en honden met botkanker. Uiteindelijk zal dit de behandeling en overlevingskans bij zowel honden als mensen met botkanker verbeteren, omdat er grote overeenkomsten zijn in de botkankervorm bij hond en mens, vooral bij de vorm die botkanker bij kinderen veroorzaakt.

Om hierin te kunnen slagen hebben wij hulp nodig!  Wij hebben monsters nodig van zowel gezonde honden als honden die lijden aan osteosarcoma. Wij zijn klaar om met onze experimenten te beginnen maar hebben  meer materiaal nodig om een succesvolle analyse te kunnen maken.

Wat kunt u doen?
Bij gezonde honden: Als u een gezonde wolfshond heeft, speciaal een hond van 6 jaar of ouder, zouden wij graag een bloedmonster willen ontvangen.

Heeft uw hond osteosarcoma (botkanker) vraagt u dan uw dierenarts om wat bloed af te nemen en dit samen met de klinische informatie naar ons toe te sturen.

In beide gevallen hebben we ook het Registratienummer(chipnummer) en/of stamboominformatie nodig. Laat ons alstublieft ook weten of uw hond andere ziektes heeft gehad.

Wij hebben een bloedmonster nodig (minimaal 4 ml EDTA-bloed) en zouden ook graag een 5ml serum/buisje monster willen ontvangen (niet gecentrifugeerd is akkoord wanneer verzonden binnen 24 uur na bloedafname).

Verstuur monsters per post (in een gewatteerde envelop) naar:
Henrik von Euler
Swedish University of Agricultural Sciences
P.O. Box 7054
SE-750 07 Uppsala
Sweden

Voor vragen kunt u contact opnemen via: E-mail: henrik.von.euler@kv.slu.se