Binnenbal

Van dierenkliniek ’ t Westland te Naaldwijk ontvingen wij onderstaand artikel, dat we u zeker niet willen onthouden.

Tijdens de ontwikkeling van de mannelijke pup moeten de testikels vanuit de buik via het lieskanaal in de balzak afdalen. Indien op een leeftijd van 12 weken de testikels nog steeds niet in het scrotum zitten, zal dat ook niet meer gebeuren. We spreken dan van een cryptorche reu. Deze cryptorchedie kan zowel eenzijdig zijn als beiderzijds. Er kunnen 2 situaties ontstaan bij cryptorchedie. De cryptorche testikel blijft achter in de buik of hij blijft steken in de lies. In het laatste geval is hij soms te voelen. Cryptorche reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

Aangezien cryptorchedie een erfelijke aandoening is, is het operatief verplaatsen van de testikel vanuit de lies tot in de balzak een verboden ingreep. De vraag is of een cryptorche testikel schadelijk is voor de reu zelf.

Testikels die zich op een te warme plaats bevinden, lopen een verhoogde kans om tumoreus te ontaarden. De kans op tumorvorming verschilt per lokalisatie. Een testikel die in de lies ligt, wordt nog warmer doordat deze als het ware opgesloten ligt in het lieskanaal. Zo’n testikel heeft een 32 maal zo grote kans om tumoreus te ontaarden ten opzichte van een normaal gepositioneerde testikel. De kans dat een niet cryptorche reu een testikeltumor krijgt, is echter niet zo groot.

Als zo’n cryptorche testikel tumoreus ontaardt, heeft dat meestal nogal wat gevolgen voor de reu. Bij een testikel die in de lies ligt, wordt het probleem snel zichtbaar. Er ontwikkelt zich dan een dikte in de lies die redelijk eenvoudig verwijderd kan worden. Zit de testikel in de buik, dan heeft deze alle mogelijkheden om te groeien zonder dat dit zichtbaar of voelbaar is. Het is mogelijk dat zo’n testikel tumor hormonen gaat aanmaken die invloed hebben op het gedrag en uiterlijk van de reu. Dit noemt men het feminisatiesyndroom. De reu wordt dan in hormonaal opzicht een vrouwtje. Hij wordt dikker, verliest zijn haar, krijgt veel meer pigment, een afhangende voorhuid en wordt aantrekkelijk voor andere reuen.

Zo’n 10% van deze tumoren zaait uit naar andere delen van het lichaam. De meeste cryptorche testikels ontaarden pas tumoreus na de leeftijd van 6 jaar. Maar ook bij honden van 3 jaar zijn al tumoreuze cryptorche testikels weg gehaald. In plaats van te wachten op eventuele verschijnselen van een tumoreus ontaarde binnenbal is het beter deze preventief uit te schakelen. De testikel in de lies kan eenvoudig verwijderd worden. De testikel in de buik kan vlak bij de nieren of vlak bij de lies zitten. Dit houdt in dat de testikel nogal eens moeilijk te vinden is, zeker wanneer de testikel nog niettumoreus en dus nog klein is.

De laparoscopische behandeling van de niet tumoreuze testikel. Voor de komst van de laparoscopische operatie was het verwijderen van de binnenbal een flinke operatie. Met een snede door de beide spierlagen naast de penis werd een opening gemaakt. Hierna werd met de hand in de buik gezocht naar de cryptorche testikel. Zodra deze gevonden was, werd deze buiten de buik gebracht, afgebonden en verwijderd. Daarna werd de wond in 3 lagen gehecht en moest de hond met een kap op naar huis. 10 dagen later werden de hechtingen verwijderd.

De laparoscopische cryptorchedie operatie heeft vele voordelen. Via een kleine opening in de buikwand (doorsnede 5 mm) kunnen we met een camera in de buik de binnenbal opzoeken. Het is dan niet noodzakelijk deze testikel te verwijderen. Het is voldoende om er voor te zorgen dat deze testikel geen bloed meer krijgt door hem af te binden. Dit afbinden vindt plaats via een 2e gaatje van 5 mm in de buikwand. Aangezien deze ingreep plaats vindt onder gas anesthesie met vooraf kortwerkende prikjes om de hond wat suf te maken, gaat de hond na een aantal uren weer lopend naar huis. De hond heeft dan alleen 2 oplosbare hechtingen die eventueel na 7 dagen verwijderd kunnen worden. Een kap is gedurende deze 7 dagen niet nodig. Bij een eenzijdig cryptorche reu kan de normaal gepositioneerde testikel gewoon blijven zitten als er geen reden is voor volledige castratie van de reu. Mocht u na het lezen van deze tekst behoefte hebben aan een film over deze methode, bezoek dan onze internetsite: www.dierenkliniekwestland.nl Daar kunt u ook informatie en beeldmateriaal vinden over de laparoscopische sterilisatie van de teef, waarbij we met een vergelijkbare minimale invasie techniek, de eierstokken bij een teef verwijderen.