Nieuws,  Vereniging

Nieuwsbrief: Nieuw bestuur in ‘corona’ tijd

Bestuur gaat er met elan tegenaan!

Beste lezer, u heeft zojuist de nieuwsbrief van de IERDIE geopend. Een nieuwsbrief om u op hoogte te stellen van de ontwikkelingen na de aanstelling van het nieuwe bestuur. Tevens willen we een korte voorstelronde doen en aangeven hoe we denken de komende tijd met u samen de IERDIE vorm te geven. Dat het lastig is om in deze tijd van ‘corona’ elkaar te ontmoeten hoeft niet te worden uitgelegd en dat maakt het minder makkelijk om een aantal zaken van de grond te tillen. Toch gaan we er met elan tegenaan en zien we de toekomst zonnig tegemoet. Veel leesplezier toegewenst.

Voorstellen bestuur

Na een eerste online vergadering, kort na de online ALV, heeft het bestuur elkaar voor het eerst getroffen op zaterdag 12 december jl.  Waren de eerste weken na de ALV voornamelijk gevuld met de overdracht van taken van de oude naar de nieuwe bestuursleden, stond de eerste lijfelijke ontmoeting in het teken van elkaar voorstellen en het maken van de eerste afspraken en plannen. Ook voor de leden is er nu het moment om een beetje nader kennis te maken met de bestuursleden en hun taken.

Voorzitter

John Wauben is geen vreemde voor de IERDIE. Hij maakte kennis met de Ierse Wolfshond door zijn vriend, en de ons veel te vroeg ontvallen, Jo Hoffman (oud bestuurder van de IERDIE). John heeft een ruime ervaring binnen de kynologie en is zeer gemotiveerd als voorzitter de IERDIE te gaan leiden. In het clubblad zal nader worden ingegaan op specifieke taken die John naast het voorzitterschap vervuld.

Secretaris

Lia van der Veen, keurmeester van een aantal rassen waaronder de Ierse Wolfshond en kynologe in hart en nieren, is belast met de werkzaamheden als secretaris. Het bestuur heeft al ondervonden dat Lia accuratesse en zorgvuldigheid als kenmerken heeft wat voor het functioneren van het bestuur een hele prettige bijkomstigheid is.

Penningmeester

Marc Gerrits is een proffesional als het gaat om financiën en dus zijn de penningen bij hem in goede handen maar daarnaast is hij ook al heel veel jaren bezig binnen de kynologie. Door zijn ruime ervaring in onder andere het organiseren van evenementen is dit onderdeel ook aan hem toebedeeld.

Gezondheid en Fokkerij

Zoë van der Plaats. Gezondheid en fokkerij zijn toch onlosmakelijk met elkaar verbonden en dus kunnen we ons niet gelukkiger prijzen dan een dierenarts aan boord te hebben. Als kleinkind van Margreet Bussemaker neemt naast haar kennis ook de nodige ervaring mee voor wat betreft ons mooie ras. 

Vice-voorzitter

Johan Schuurman is oud fokker van Ierse Wolfshonden en Oudduitse Herders en daarnaast ervaren bestuurder in diverse disciplines. Als vice-voorzitter zal hij daar waar nodig de voorzitter bijstaan of bij diens afwezigheid vervangen. Ook is hij verantwoordelijk voor de communicatie zoals website (zie stukje website) facebook, nieuwsbrief en clubblad. 

Besturen doe je niet alleen

Als nieuw bestuur hadden we ons een makkelijker start toegewenst maar zaken gaan nu eenmaal vaak anders dan gewenst. Een compleet nieuw bestuur moet haar eigen weg vinden maar is daarnaast natuurlijk ook afhankelijk van de oude bestuurders. Al snel na de bestuurswisseling werden essentiële zaken overgedragen en dan zie je al snel dat de oude bestuursleden een bron van informatie zijn. Het zal dan ook niet anders zijn dat de we zullen blijven putten uit deze informatiebron en daar waar nodig hun ondersteuning vragen.

Website en andere communicatie middelen
Bij het overnemen van de taken verkeerden we in de gelukkige omstandigheid dat Suzanne Jansen beschikbaar wilde zijn als webmaster  en medewerker communicatie. Ze heeft zich op een geweldige wijze van haar taak gekweten en heeft een nieuwe website ontwikkeld  die binnen afzienbare tijd de oude zal gaan vervangen. Als bestuur zijn we heel enthousiast van de sneak preview die we mochten hebben. Fris en helemaal van deze tijd. Binnenkort beschikbaar voor iedereen. Dankjewel Suus!

Commissies
Hoe fijn is het dat er vrijwilligers zijn die mee willen doen. Ook voor de commissie evenementen zijn we vereerd met de deelname van Petra Dölle, Connie Rave en Ankie Somers. Met enkele andere leden zijn we nog in gesprek. Vol enthousiasme zullen ze samen met Marc Gerrits de agenda voor het komende jaar gaan vullen. In het clubblad zullen we hen nader voorstellen.

Ook met betrekking tot fokkerij en gezondheid willen we – naast onze fokkers – graag ook andere mensen betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen. Twee van deze mensen zijn onze “oud-bestuursleden” Jon Jansen en Margreet Bussemaker. Zij zullen hun jarenlange expertise vooralsnog inzetten.

Uit de bestuursvergadering
Naast het vullen van de functies is er ook inhoudelijk gesproken over de toekomst. Elk bestuurslid zal voor haar of zijn verantwoordelijkheid binnen de vereniging een notitie leveren. De gezamenlijke notities, en de daarover te voeren discussies, zullen leiden tot een beleidsplan dat voorgelegd zal worden aan de leden. Daarnaast is besloten, op het moment dat dit mogelijk is, om alle IERDIE fokkers uit te nodigen voor een nadere kennismaking en met de vraag om input te leveren voor het beleid voor de komende jaren.

Het streven van het bestuur is om een breed gedragen beleid te gaan voeren in het kader van de doelstellingen in de statuten en gericht op groei en een zoektocht naar een prominente plaats binnen de kynologie.

Clubblad

Om het clubblad voor december te maken en te verzenden ontbrak helaas de tijd. Om een verantwoord clubblad te maken en te vullen met de juiste informatie hebben we besloten deze in januari uit te brengen. Om u toch te voorzien van informatie hebben we gekozen voor een nieuwsbrief. We hopen op deze wijze informatie snel bij de leden te krijgen en is ons inziens een mooie aanvulling op de website, facebook en clubblad. 

Voor wat betreft het clubblad zijn we op zoek naar de inbreng van de leden en vragen dan ook input. Stuur uw foto’s of stukjes naar clubblad@ierdie.net.

Op naar een nieuw jaar

Heet van de naald hebben we gisteren mogen horen dat er een lockdown is tot in het nieuwe jaar. Beperkingen voor de viering van kerst en de jaarwisseling. We hadden ons het anders voorgesteld.

Toch gaan we op naar een nieuw jaar, ook een nieuw verenigingsjaar. Optimistisch gestemd gaan we ervan uit dat 2021 weer een spetterend Ieren jaar wordt met wandelingen, shows, de KCM  en met elkaar vergaderen en bijkletsen en met die gedachte wensen wij allen hele fijne kerstdagen en een gelukkig 2021.

Nollaig faoi shean agus faoi shonas duit agus bliain nua faoi mhaise dhuit!