Nieuws,  Vereniging

Eerste vergadering nieuw bestuur

Na een aantal weken van overdracht heeft het nieuwe bestuur op 10 november 2020 haar eerste bestuursvergadering gehad. Jammer genoeg moest deze vergadering online gebeuren maar gaf voldoende ruimte om de puntjes op de bekende i te zetten.

Naast de verdeling van taken zijn er een behoorlijk aantal afspraken gemaakt. Een paar highlights:

De website zal evenals facebook en andere social media worden aangepast en frequent gebruikt worden om de leden van nieuws te voorzien. Daarnaast zullen de bestuursleden vanuit hun eerste ervaringen en denkbeelden middels een notitie een bijdrage leveren aan een beleidsplan voor de komende jaren. Er zal met vol elan worden gewerkt aan de uitgave van het verenigingsblad in december waarin nader zal worden ingegaan op de taakverdeling en de bestuurlijke verantwoordelijkheid. In de komende weken zal er gewerkt worden aan de financiële afhandeling onder het oude bestuur en de start onder het nieuwe bestuur. Natuurlijk zijn de onderwerpen gezondheid en evenementen aan de orde geweest alsmede de afvaardiging op de diverse platforms.

Portefeuille verdeling:

  • Voorzitter: John Wauben
  • Secretaris: Lia van der Veen
  • Penningmeester: Marc Gerrits
  • Gezondheid: Zoë van der Plaats
  • Vice-voorzitter: Johan Schuurman