Werking van het hart

Het hart is een hol, bloedrijk orgaan bestaande uit 2 hartkamers (links en rechtsboven), 2 hartboezems (links en rechtsonder) de linker en rechterkamer zijn gescheiden door een tussenschot (septum). Boezem en kamer onderling zijn van elkaar gescheiden door een hartklep. Het hart krijgt in de rechterkamer het bloed vanuit het gehele lichaam binnen gepompt. Dit is zuurstofarm/stikstofrijk bloed. Dit bloed wordt doorgepompt naar de longen alwaar het koolzuurgas (Co2) er uit gefilterd en de zuurstof (O2) opgenomen wordt. Vervolgens wordt dit zuurstofrijke bloed doorgepompt naar de linker hartkamer, van waaruit het door het lichaam gepompt wordt. Zaken die erg belangrijk zijn voor een goede werking van het hart zijn; de spanningsopbouw, de ontspanning en de spanningsafbouw van het hart en hoe snel (frequentie) en of het hart regelmatig pompt. Oftewel belangrijk zijn: de tensie boven en onderdruk, de snelheid, de kracht en de regelmaat van de hartslag.

Ziekteverschijnselen:
Het meest duidelijke symptoom is misschien wel, dat uw Ier niet meer zo lang kan lopen, minder speelt, soms kortademig wordt. Allemaal zaken die met een verminderd uithoudingsvermogen te maken hebben. Vaak horen we ook zeggen dat de eigenaar vindt dat zijn Ier ineens een oude hond lijkt in zijn gedrag. Slomer, meer slapen, minder goed/minder soepel kunnen lopen, sneller buiten adem raken etc. Ook kan het gebeuren dat er problemen ontstaan aan maag en/of darmstelsel – vermagering, de longen – snelle oppervlakkige ademhaling. Met een vlakke hand laag aan de zijkant van de borstkas bij de voorpoten kunt u voelen of zijn/haar hartslag duidelijk en regelmatig te voelen is. Deze handgreep vraagt weinig ervaring en is goed aan te leren. Uiteraard blijft het noodzakelijk dat u direct naar uw dierenarts toe gaat als u merkt dat uw Ier één van bovenstaande symptomen vertoont.

Bij de dierenarts:
De dierenarts zal via vragen duidelijk proberen te krijgen wat precies de klachten zijn. Zo zal hij ook vragen naar zaken die hij niet uit het dossier van de hond kan halen, zoals gegevens over de gezondheid van de ouderdieren van uw Ier. Tevens speelt de leeftijd een rol, maar ook zaken als urineren, ontlasting, veel of weinig eten en drinken, vermageren, of uw Ier wel of geen inspannende bezigheden aan kan, enzovoort. Omdat dierenartsen via een bepaalde volgorde te werk gaan, worden ziekteverschijnselen al snel ‘boven tafel’ gehaald. Verder onderzoek is voor het specificeren van ziekteverschijnselen noodzakelijk. Meestal wordt begonnen met het relatief eenvoudige onderzoek van temperatuur opnemen, ademhaling- en polstelling. Door met de stethoscoop naar het hart te luisteren kan informatie over snelheid, kracht en frequentie verkregen worden. Indien er afwijkingen gesignaleerd worden zal de dierenarts verder onderzoek verrichten en mogelijk gebruik maken van bloedonderzoek, het röntgenapparaat (röntgenfoto van de borstkas), elektrocardiogram (E.C.G. oftewel het hartfilmpje), de echocardiograaf via geluidsgolven een beeld krijgen op monitor) enzovoort…