Fokreglement

Op de bijzondere algemene ledenvergadering van de Ierdie – Nederlandse Vereniging voor de Ierse Wolfshond op donderdag 16 juni 2011, werd het Verenigings Fok Reglement in stemming gebracht en aangenomen.

Dit Verenigings Fok Reglement geldt per 16 juni 2011 voor alle leden van de Ierdie woonachtig in Nederland.